Đăng Ký Xét Học Bạ - TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN % %

THÔNG TIN XÉT TUYỂN
Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào ô hộ khẩu thường trú.
Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: (Nếu không thuộc đối tượng nào thì để trống)
Khu vực ưu tiên tuyển sinh: (Nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống.)
Sau khi đã đọc và hiểu rõ các quy định về tiêu chí và điều kiện xét tuyển của Nhà trường, tôi đồng ý xét tuyển học bạ vào trình độ Đại học như sau:
Hãy lựa chọn cơ sở học: (Cơ sở chính: Quảng Ngãi, Phân hiệu: Tp Huế)
Nơi đăng ký học
Hãy lựa chọn phương thức xét tuyển:
Xét tuyển bằng Tổng điểm Trung bình lớp 12 theo tổ hợp 3 môn(Đã tốt nghiệp) (Thí sinh có thể chọn một trong hai hoặc chọn cả hai ngành để tăng cơ hội trúng tuyển)
Xét tuyển bằng Tổng điểm tổ hợp 3 môn dựa vào điểm trung bình 5 Học kì(Trừ học kì II của lớp 12) (Thí sinh có thể chọn một trong hai hoặc chọn cả hai ngành để tăng cơ hội trúng tuyển)
Hotline: 0345.326.999
FanPage Facebook